Konstitueret bestyrelse

På årets generalforsamling i Støtteforeningen for HoslpiceSønderjylland måtte der siges farvel til vores engagerede formand Ole Østvig Nisser, som blev valgt ind i bestyrelsen i 2010 – og som har været formand siden 2011. Bestyrelsesmedlem Tove Beck, hvis energiske indsats i foreningen man har haft glæde af siden 2008 – ligeledes modtog vores suppleant Henning Husted heller ikke genvalg.

På generalforsamlingen blev Rita Skjødt Birkeland og Jens Ole Koustrup valgt ind i bestyrelsen,

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev posterne fordelt:

 Prisstigning

Generalforsamlingen vedtog samtidig en kontingentstigning:

Præsentation af Rita Skjødt Birkeland

Jeg er født og opvokset i Bramdrupdam og har gået i skole og gymnasium i Kolding.Min uddannelse til læge har jeg taget i Odense-
Efter flere år på forskellige afdelinger på Sønderjyske Sygehuse(specielt dengang Haderslev Sygehus) startede jeg 1990 som praktiserende læge i Toftlund- hvor jeg stadig har mit virke.


Jeg er gift bor i Haderslev og har tre udeboende voksne børn.