Testamente

Hvis du vælger at testamentere penge til støtteforeningen har vi mulighed for at søge fritagelse for boafgift.