Hvordan opretter jeg et Gavebrev?

Gavebrev som afdragsfrit lån
Et gavebrev kan udfærdiges på den måde, at man opretter en skriftlig aftale med Støtteforeningen om, at give et større beløb - for eksempel 100.000 kr. - som et rentefrit lån. Giveren forpligter sig derefter til over en 10-årig periode at nedskrive lånet med 10.000 kr. Beløbet kan nu opgives på selvangivelsen og giver fradrag efter gældende regler. Ved giverens eventuelle død inden periodens ophør, tilfalder restbeløbet støtteforeningen også uden afgift.

Gavebrev som årlig donation

Et gavebrev kan også udfærdiges som en aftale, hvor man for eksempel lover at betale eksempelvis 1.000 kr. om året til støtteforeningen, hvorved beløbet også bliver fradragsberettiget efter de gældende regler.

Eksempel på et gavebrev:

Bidragserklæring

I henhold til ligningslovens § 12 stk. 3

Konto:

Undertegnede

Hans Giver, CPR: 999999-9999
Giverstræde 76, 9999 Gavmild Tlf: 99 99 99 99

Jeg forpligter mig herved til at give støtteforeningen for HospiceSønderjylland et årligt beløb på 1.000 kr.

Forpligtigelsen gælder 10 (ti) år fra 2013, dog højst min levetid. Jeg er bekendt med, at den forpligtigelse, som jeg påtager mig ved min underskrift på denne forpligtigelseserklæring, er retslig bindende.

Gavmild d. 19. januar 2013

Underskrift